Eneseleidmine

Eneseleidmine Eneseleidja kaasabil

Eneseleidmine on aktiivne vaimne ja füüsiline tegevus, mille abil aidatakse igal isikul jõuda sisemise rahuni. Eneseleidmine on midagi, mis on vajalik kõigile selleks, et elada täisväärtuslikku elu. Pahatihti on aga eneseleidmine keeruline, sest puudub kas jõud või teadmine kuidas panna liikuma endas jõud, mis viivad viimaks eneseleidmiseni.

A. H. Tammsaare on öelnud: „Iga uus algus on raske!“ Kindlasti oleme kõik oma elus seda korduvalt kogenud. Selleks, et see tunne haihtuks ja kohatine hirm uute väljakutsete eest kaoks on vaja leida endas sisemine rahu ja õnneläte, mis muudab võimalikus elu nautimise ka hetkel, kui elu seab meie teele põnevad uusi väljakutseid, mis meid enam ei hirmuta, vaid annab võimaluse tervikuna areneda veelgi õnnelikuma mina suunas. Selleks, et ületada veel viimast korda uue elumuutusega alustamise raskus ongi olemas Eneseleidja, kes aitab teid eneseleidmisel ja toetab teid vajadusel läbi kogu protsessi kuni õnneliku lõpuni.

Kes on Eneseleidja?

Eneseleidja on isik, kes on leidnud vaimse valgustatuse tee, mida mööda ta rõõmuga käib. Eneseleidjaks võib saada igaüks, kes on kas läbinud või läbimas eneseleidmise teed, tehes seda siis kas üski või kasutades selleks teise eneseleidja abi ja toetust. Eks iga eneseleidja tee ja taust on pisut erinev, kuid hea eneseleidja on omal nahal kogenud vaimsed ja füüsilisi vaegusi, mis muudavad iga uue alguse veelgi raskemaks. Lisaks on hea eneseleidja pühendumise, organismi füüsilise puhastuse ja tugeva vaimsuse abil jõudnud valgusesse ning omab seal juures jõudu, oskusi ja tahet aidata ka teised valgusesse ehk siis tõelise õnne lätetele, mida tänapäeva kõikehaaravas tarbimisühiskonnas poest osta ei saa.

Mida teeb Eneseleidja?

Klassikaline psühholoog on kuulaja ja parimal juhul ka isik, kes aitab paremini mõista minevikku. Tänapäeva moodsa ameti „Coach“ pidaja on isik, kes esitab kindlaid küsimusi kindlas järjekorras, aitamaks isikul mõista ja leida lahendusi oma tuleviku osas. Kaasaja arst on tänuväärt isik, kes teab väga palju inimese ühe konkreetse osa/piirkonna kohta, kuid seal juures sageli ei suuda näha inimest kui tervikut. Eneseleidja on keegi, kes omab endas kolme eelnimetatu põhilisi positiivseid omadusi sidudes need ühteks tervikus. Eneseleidja mõistab, et inimene on üks tervik koos vaimse, füüsilise ja energeetilise poolega. Eneseleidaja ei aita likvideerida ega vaigistada sümptomeid, vaid aitab jõuda probleemi algallikani, et see koos isiku enda abiga lahendada, mille tulemusel kaovad jäävalt ka sümptomid. Eneseleidja küsib olulisi küsimusi, kuid mis peamini aitab leida ka vastuseid kõigile küsimustele, mis eneseleidmise raskel, kuid see eest ääretult arendaval teel inimest ees ootavad. Eneseleidja aitab sind nii sinu vaimse, füüsilise kui ka energeetilise keha puhastamisel ja selgitab sulle, miks on puhastamine niivõrd oluline ja millised vaevused, mis tunduvad inimesele loomuliku osana tema igapäeva elust, on siiski võimalik kõrvaldada. Eneseleidja selgitab, kuidas toimub puhastamine, mida selleks teha, kas ja kuidas mõjutab seda toitumine, mõtlemine, suhted teiste inimestega jms.

Kellele sobib Eneseleidja abi?

Eneseleidmine on midagi, mida soovib ja väärib iga inimene. Tihti nimetatakse seda klassikaliseks õnne otsinguks, mis ei taha ega taha kohale jõuda. Seega kui sina tunned, et oled väsinud õnne otsimisest ja ootamisest, siis sobib sinule oma isikliku eneseleidja hankimine suurepäraselt. Eneseleidja abi sobib kõigile ega sea mingeid piiranguid ega nõudeid isikule, kes soovib enda kõrvale isikut, kes aitab tal leida üles õnne, rahulolu ja sisemise eneseleidja, mis meis kõigis on tegelikult olemas, kuid mis pahatihti varjab end kiivalt sügaval meie sees. Eneseleidja sobib kõigile, kes tunnevad ,et nende elus on miski, mis takistab neil olemas õnnelik või kes tunneb, et ta ei ole siiski päris terve, kuigi klassikalise meditsiini järgi ollakse täiesti terve. Eneseleidja abi sobib kõigile ja ainsaks tingimuseks on inimese enda soov ja tahe läbida tee sisemise rahuloluni koos inimesega, kes on selle teeraja endas juba leidnud.