Rita seadus

Tagasi
Posted by: Heatunde Category: Uncategorized @et Comments: 0

Rita seadus — vere- ja hinge puhtuse seadus
Stanislav Alekseievitsh Žarov, psühholoog ja psühhiaater

Iga mehe ja naise vaheline kontakt kinnistub energeetilisele tasandile. Kui mees on naisega ühtes aga last sellest ei sünni, siis peentasandil sünnib sellest alati midagi.
Kui Tshingis Khaan küsis oma parimalt ravitsejalt, kuidas pikendada oma elu, vastas ravitseja selle peale järgmist: „Lõpeta kõikide naistega järjepannu armatsemine“. Ravitseja ei teadnud, kuidas kuidas elu pikendada, kuid ta teadis, kuidas elu lühendatakse.

Rita seadus

Tänapäeval kõlab see totaalse rumalusena, kuid meie esivanemail oli selline „seksuaalne kord“: Naisel üks mees kogu eluks, mehel üks naine kogu eluks. Eksisteeris veedade seadus „Rita seadus“ – hinge- ja vere puhtuse seadus, seadus informatsioonilisest isadusest. Seadus räägib sellest, et esimene mees naise elus avab naises emaduse ande ja naiselikkuse. Viljastumise hetkel annab mees naisele energiakoguse, mis on võrdne tema ühe eluaastaga. Seejärel, läbi laste antakse mehele tagasi kogu tema kulutatud jõud. Lihtsamalt väljendudes on esimene mees naise elus kõikide tema laste informatsiooniline isa. Ta on nende isa isegi siis, kui naine saab lapse teise mehega.
See seadus on eksisteerinud paljudel rahvastel. Seda seadust on kasutanud paljud vallutajad, et rahvast tema juurte tasandilt hävitada. Kui inglased vallutasid Iirimaa, oli neil esimese öö õigus.

Mehe ja naise olemus

Mees annab naisele tema eksistentsi mõtte ja seesmise arusaama maailmast. Naine, minnes mehele, astub mehe jälgedes – mees loob tee ja naine tuleb tema järel. Seepärast ei tohi naisel olla palju mehi – mees on tee ja mõtte kehastus. Täna teavad kõik, et kui naisel on palju mehi, satub ta segadusse ja seisab pidevalt teelahkmetel. Kui naisel on palju teid, kus ta siis on?  Ta seisab rumalana teelahkmel ja tal puudub igasugune tee.
Mees valib naise, naine valib mehe läbi tee.
Naine vastutab välise korra eest, mees vastutab naise seesmise korra eest.
Kui mees paneb oma seemne naisesse kasvama, annab ta naisele edasi oma tarkuse, maailmast aru saamise, reeglid ja määrused kuidas peab tema sisemine maailm olema organiseeritud ja kuidas ta nende järgi elab. Naine võtab need alustalad endasse ja seejärel realiseerib välises maailmas. Mees vastutab naise sisemaailma eest. Naine vastutab mehe välismaailma eest. See on ideaalne ja harmooniline struktuur. Näiteks, kui naine on seesmiselt või väliselt räpakas või litsakas, tähendab see seda, et mehe seeme pole kvaliteetne, või on naine lasknud endast läbi suure hulga võõraid mehi – naine ei tea, millise mehe reeglid tuleb välismaailmasse üle kanda.

Armastuse- ja mõtte puhtus.

Kaasaegses psühholoogias on küsimus: kellega magab naine, kui ta magab oma mehega? Fakt on see, et ta magab luust ja lihast mehega, kes on hetkel tema kõrval. Kuid kus on sel hetkel naise teadvus ja tema mõtted? Tänases maailmas on väga sagedane seisund, kus inimene armastab ühte, kuid elab koos teisega. Sellistest põimsuhetest sünnivad lapsed, kellede saatused ja elud on samasugustes keerukates põimingutes. Õnn antakse edasi mööda suguvõsa liine. Mõttepuhtus ja puhas armastus teineteise vastu sünnitab puhta ja kvaliteetse hinge.
Naine peab olema puhas, sest läbi tema antakse edasi suguvõsa informatsioon. Kuigi abielludes läheb naine mehe suguvõssa, toob ta suguvõsasüsteemi sisse oma informatsiooni. Seetõttu oli tavaks alati kontrollida naise puhtust (veri linadel peale esimest ööd). See polnud häbiasi. See oli auasi igale naisele.
Iga mehe ja naise vaheline kontakt kinnistub energeetilisele tasandile. Kui mees on naisega ühtes aga last ei sünni, siis peentasandil sünnib sellest alati midagi. Sünnib mingisugune olend, mis pärast kontakti jääb meest ja naist ühendama. Need olevused – need sündimata lapsed ripuvad mehe pea kohal ja tema reaalsed lapsed peavad jagama oma energiat nende olenditega täpselt samamoodi, kui nad hoolitseksid oma vendade või õdede eest.

Mees on telg

Iidsete maailmapilt oli selline: mees on keskpunkt, naine on perifeeria. Naine, kui ta valib mehe, valib omale telje, mille suhtes ta oma maailma organiseerima hakkab. Mees, kui valib naise, valib oma isikliku maailma piirid. Kui naine pidevalt areneb, siis suureneb pidevalt ka mehe maailma raadius. Kui naine ei arene ja degradeerub, surub ta mehe võimalused väga väikesteks ja blokeerib ka tema arengu. See mudel peab olema dünaamiline. Seetõttu peab mees pidevalt oma maailma piire laiendama ja naine peab hoidma seda maailma kindlates piirides. Mehe ülesanne on vallutada uusi territooriume – naise ülesanne on hoida seda, mille mees on vallutanud. Nii tekib mehe vektor tsentrist perifeeriasse ja naise vektor perifeeriast tsentrisse. Kahesuunaline süsteem – see on jõud, seemne jõud. Pole juhuslik, et see keskpunkt ongi telg. Mehe antud seeme ja emakas – uue maailma mudel, mis luuakse viljastumise hetkel.

Sünd

Sünnib terve maailm, mitte ainult laps. Nii selgubki, et mehe antava seemne jõud – see on valguse jõud. Meie esivanemad mõistsid seda kui tihenenud valgust, nagu tihenenud Jumala sõna. Sel viisil on mees see, kes valgustab naise. Naine – pimedus, mees – valgus. Emakas on pime maailm – mees toob pimedasse maailma valguse – valgusest luuakse  uus maailm – laps.
Seetõttu on mees alati valgustaja – ta valgustab naise. Sel moel saab naise pimedast maailmast valgustatud maailm. See tähendab, et naine on valgustatud ainult siis, kui tema kõrval on mees (pidevalt). Naise seesmine valgus on tegelikult mehe seesmine valgus, mille ta asetas naise sisse. Kui mehe hingeline alge on piisavalt tugev, suudab ta selle maailma „ära pöörata“. Kuid ka naine ei tohi olla jäik. Ta peab olema mehele lojaalne, temas peab olema piisavalt paindlikkust ja elastsust, et mees saaks pidevalt oma maailma piire avardada. Kui naine on jäik ja tal on väga ranged reeglid ja hoidku Jumal, kui ta oma meest vihkab, siis blokeerib ja lõpetab naine kogu selle arenguprotsessi. Kui mees on nõrk ja temas on vähe valgust, siis sellise mehe kõrval naine arenema ei hakka, sest naine surub kogu selle situatsiooni kokku. Seetõttu on praegusel ajal olukord, kus paljud naised teadmatuse tõttu oma tõelisest olemusest, lihtsalt litsuvad oma mehed „laiaks“.

Seaduse rikkumine

Vaba seks või truudusetus? „Vabal“ naisel on telgi (teeradasid) sama palju, kui mitme mehega ta on voodirõõme jaganud. See suur teeradade ja telgede hulk on omavahel nii põimunud, et meenutab okastraadikera. Kujutame endale ette, et selle vabameelse naisega astub kontakti veel üks mees. Teda on ees ootamas terve hulk mehi, kes informatsioonilisel tasandil hakkavad kõik teineteist mõjutama. Tekib nn. mudaste meeste vennaskond.
Ilustamata öeldes on kättesaadav naine selline ruum, milles kõik temaga seksinud mehed seksivad energeetiliselt ka omavahel. Mehe jaoks tähendab see seda, et ta rüvetab iseennast, oma suguvõsa ja lapsi, sest nüüdsest kannab ta lisaks selle naise informatsioonile endas ka kõikide temaga olnud meeste informatsiooni.
Ka kõikidel nendel meestel on omad suguvõsade süsteemid ja ka nende seas leidub mehi, kes astuvad mõne vabameelse naisega vahekorda… Informatsioonivoog paiskub energeetilisi kanaleid mööda kogu süsteemi ja lastesse – see viimane on kõige õudsem. Selle peale ei tasu enam imestada, et inimeste elus tekivad eriskummalised olukorrad ja situatsioonid…
Üks pealtnäha „süütu“ seks ja kogu õnn ning edu on jäädavalt lahkunud.
Edukus ja vaimsus asuvad võrdsetel tasanditel – need on suguvõsa poolt kogutud teadmised ja kogemused, millede saamiseks on mitu põlvkonda tööd teinud (miinimum 3). Kui te hakkate selles kehastuses tegelema oma hingelise kasvuga, siis on teie lastelastel oma elupäevade lõpuks olla au tunnistajaks sellele edule ja õnnele, millest teie täna ainult unistada võite.
Suguhaigused (iidsetel aegadel neid polnud) — nad on nii kaitseamuletiks kui ka karistuseks, et ei toimuks keelatud suhteid.
Isegi kui ennast igati kaitsta, võivad vägagi kergesti tagajärjeks olla vaimsete- või füüsiliste väärarengutega ning kaasa sündinud haiguseid põdevad lapsed. Kel natukenegi avaram silmaring, siis näiteid on küllaga ja neid ei pea kaugelt otsima. Ilmselt keeldutakse seda statistilist numbrit avaldamast, sest see on tõeliselt õõvastav.
Teadlased kinnitavad, et suguakti käigus tekib elektromagnetiline kiirgus – toimub energeetiline mõjutus. Ehk siis energeetilisel tasandil tekib samuti energeetiline mõjutus, mille toimel midagi sünnib, ainult, et sinna ei satu seeme… Kus hakkavad need sündivad energeetilised moodustised elama? Millest nad toituvad?
Mitmenaisepidamine: kui mees on telg ja sellel mehel on mitu naist, siis ümber ühe telje saavad mitu maailma kuidagimoodi tiirelda. Ühe maailma tiirlemine mitme telje ümber pole võimalik. Seetõttu on mõnedes religioonides mitmenaisepidamine lubatud.

Mis toimub?

Struktuurne psühhoanalüüs on tulnud väga huvitavale järeldusele: tänapäeva naine vaatab teisele poole meest, et näha seal teist naist ja mehed vaatavad teisele poole naist, et näha seal teist meest. See on sellest, et puudub meheks ja naiseks pühitsemise traditsioon. Mehed on poolmehed ja naised on poolnaised.
Naistes pole piisavalt naiselikkust ja meestes pole piisavalt mehelikkust. Mõlemas on olemas programmijupp, mis käsib paljunema hakata ja nii nad kokku saavadki, pealtnäha nagu toimukski paljunemine, kuid tegelikult paljundavad nad isiklikke patoloogiaid  ja oma isiklikku pooliklikkust. Poolmees kohtus poolnaisega ja sellest sündis miski. Sellesse miskisse tulevad hinged väga primitiivsetelt tasanditelt – üha rohkem sünnib ebardeid ja väärarenguid. Need on ebardlikud maailmad , mis tekivad läbi ebardlike suhete.

Raha ja armastus

Pere rahaline heaolu sõltub naise „puhtusest“. Mida puhtamad on suhted, seda puhtamad on ka kõik asjad ja tegemised. Sõna – see on energoinformatsiooniline struktuur, see on miski seotud vägi, informatsioonipakett. Kui me paiskame selle paketi maailma, siis ta pakib end selles maailmas lahti. Hiljem siseneme me sellesse maailma aga ise.

Armastuseline lõppsõna

Ülemaailmselt propageeritav vaba seks ja kombelõtvus ning kõikjalt vastu vaatavad poolpaljad naised teevad oma tööd väga tõhusalt. Sellel on šokeeriv toime. Paljudes kultuurides, enne, kui mees kohtub alasti naisega, valmistatakse ta selleks spetsiaalselt ette. See on mehe jaoks üks tugevamaid initsiatsioone — vastupidamine alasti naise nägemisele.
Arvati, et mehe ettevalmistuseta psüühika, kui kohtab alasti naise kujutist, saab trauma, mis mõjutab teda kogu elu ja see haav ei armistu. Seetõttu on ohus kõik lapsed, sest nähes alasti naist, saab nende ettevalmistamata psüühika tõsise trauma, sest ta ei suuda seda pilti vastu võtta. Toimub teatud psüühiline deformatsioon. Ilmselt pole tarvis rääkida sellest, et igas filmis on lausa kohustuslik voodistseen, mis kohe kindlasti peab olema spontaanne ja toimuma juhututvuse alusel. Kõik on kerge ja lihtne, lihtsalt nagu sõbrad… Laps on aga nagu svammitükk, mis kõike ahnelt endasse imab. Millega teda immutatakse, selleks ta ka saab.
Pole vaja arvata, et maailm on muutunud agressiivseks madalalaubaliste tegelaste tallermaaks. Iga epohhi lõppedes, nagu praegusegi lõpus, on maailm olnud erinev. Tuleb taas meenutada, et meil on vaba voli lubada oma ellu ja oma pere ellu kõik see, mida soovime ja mitte lubada seda, mis meile sobimatu, olgu siis tegu kasvõi informatsiooniga. Meie kodu on eraldi ja iseseisev maailm, kuningriik või impeerium, milles peavad olema omad alustalad, telg ja seda ümbritsev perifeeria ning puhtus igas mõttes…

http://pravotnosheniya.info/Ob-intimnoy-pravde-3593.html
Tõlge: Mati Rebane

Jaga sotsiaalmeedias

Tagasi