V. Mironova. Ametlik teadaanne 12.01.20

Tagasi
Posted by: admin Category: Uncategorized @et Comments: 0

Ametlik teadaanne 12.01.2020.
Valentina Jurjevna Mironova

https://www.proza.ru/2020/01/12/851

Viited artiklis kasutatud materjalidele on artikli lõpus.

6. jaanuaril 2020 märkasid Norra geofüüsikaobservatooriumi  „Polarlightcenter „ teadlased Norra, Soome ja Islandi kohal virmaliste anomaalset aktiivsust. Nad fikseerisid OOTAMATU muutuse Maa magnet- ja elektriväljades. Kohalik meedia teata samal ajal, et 15 minutit enne seda „lööklainet“ andis NASA satelliit edasi informatsiooni päikesetuule 5 kordsest tihenemisest ning Maad ümbritseva lähimagnetvälja JÄRSUST 180 KRAADISEST PÖÖRDUMISEST. Teadlased ütlesid, et Maa magnetvälja tekkis mitmeks tunniks AVA, läbi mille  tugevnenud päikestuule voog planeedi sisemusse tungis.

Planeetidevahelise magnetvälja 180 kraadine pöördumine ning lokaalne magnetvälja avanemine polaarpiirkonna ionosfääris ei tekkinud lihtsalt niisama.

7. jaanuaril 2020 fikseeriti, et ülimassiivne must auk М87 paiskas Maa suunas võimsa energiavoo. 4 aasta jooksul Chandra observatooriumis toimunud vaatluste käigus avastati, et M87st väljuvad võimsad energiavood on suunatud täpselt planeedile Maa.
Objekt M87 asub Neitsi tähtkujus asuva elliptilise galaktika keskmes ja tema mass on umbes 6,5 miljardit korda suurem kui on Päikese mass. Maast asub objekt 55 miljoni valgusaasta kaugusel. Tema tuum on suhteliselt suure aktiivsusega ning genereerib erineva sagedusega kiirguseid, gamma kiirgus sealhulgas.

18. märtsil 1771 avastas Prantsuse mereväe astronoom Charles Messier selle musta augu ning kandis numbri 87 all oma kuulsasse udukogude ja täheparvede kataloogi, mis avaldati kümmekond aastat hiljem. Siit ka nimetus „Musjöö 87“ ehk lühendatult M87.

М87 tuumast väljuv peamine energiavoog ulatub umbes 5000 valgusaasta kaugusele. Selles on mitu pilve, millede optiline kiirgus on tugevalt polariseeritud. Kiirguse värvus on helesinine ning temas ei ole nähtavaid jooni.

1918 aastal märkas seda helendust Heber Curtis California ülikooli Lick’i observatooriumist.

Gaaside paiskumine galaktika M87 tuumast spektraalanalüüsile tuginedes jätkub ja tegemist on ioniseeritud hapniku aatomitega.

Raadiokiirgust tuleb nii galaktika tuumast kui ka teda ümbritsevast 100 000 valgusaasta läbimõõduga alast. M87 on ka võimas röntgenkiirguse allikas. See avastati juba 1998. aastal. Gamma-kiirgusel on väga suur läbitungimisvõime.
Aprillis 2017 tehti kindlaks, et M87 on pöörlev must auk ja tema kiirgus muutub pidevalt.

Väga tähtis – M87 saabunud osakeste laeng oli suurem kui 1019 elektonvolti. See on niivõrd võimas energiavoog, et ta jõudis meieni ilma igasuguste galaktiliste magnetväljade mõjutusteta. Ta tuli siia otse allikast.

Võimsatel gammapursetel on pika-laineline järelmõju ehk järelhelendus. Gammapurskele järgneb alati röntgenkiirguse voog, mis võib kesta mitu ööpäeva. See läheb üle ultravioletiks, seejärel nähtavaks valguseks ja infrapunavalguseks ning lõpuks muutub raadiolaineteks, mida on võimalik fikseerida veel isegi mitu kuud hiljem.

Veel üks tähtis aspekt. Kogu selle „mitme tunni“ jooksul kui Maa oli kosmosele avatud, toimus Maa ning M87 magnetjõujoonte ja magnetväljade sunnitud magnetiline ümberühendamine (https://et.wikipedia.org/wiki/Magnetiline_%C3%BCmber%C3%BChendumine). Meist sai üheks ajahetkeks kosmilise gigandi M87, mis lülitas meid oma magnetvälja,  tibatilluke koostisosa.

Magnetiline jõujoonte ümberühendumine on plasmas toimuv fundamentaalne füüsikaline protsess, mis vastutab kõikide plasmalise aktiivsuse ilmingute eest. Eksisteerib 2 ümberühendumise liiki: spontaanne- ja sundühendumine. Meie juhtumil oli tegu Maa magnetvälja jõujoonte sund-ümberühendumisega, mille puhul toimub magnetilise konfiguratsiooni ümberhäälestus välise plasmavoo mõjutusel.

Selles kosmilises peenkirurgilises operatsioonis osales ka Päike – ka tema uuenes.
21.12.2019 fikseeriti Päikesel võimas magnetplahvatus
Vaatamata sellele, et seda plahvatust ennustati ette juba 15 aastat tagasi, õnnestus seda jälgida alles 15 aastat hiljem, aastal 2019.

Purske tagajärjel Päikese magnetväli avanes ning sulgus. Toimus pretsedenditu magnetiline plahvatus. Aine väljapaiskumine toimus protuberantsi näol. Varem nägid uurijad spontaanseid Päikese magnetvälja jõujoonte ümberühendumisi ja nüüd vaadeldi sund-ümberühendamist.
Informatsioon pärineb ajakirjast „The Astrophysical Journal“.

Millised võivad olla nende sündmuste tagajärjed?

ASJAOLUD ON SELLISED, ET TAOLISEL MAA MAGNETVÄLJA AVANEMISEL PUUDUVAD ANALOOGID. POLE MIDA JA MILLEGA VÕRRELDA. KÕIK TOIMUB OTSEÜLEKANDES.
MEID VALATI ÜLE ÜLIVÕIMSA GAMMA-KIIRGUSE KOSMILISE VIHMAGA – SEE POLE JUHUSLIK FAKTOR – SELLINE TÄPPISSIHTIMINE EI TOIMU NIISAMA.

MAAVÄRINAD TULEVAD KOSMOSEST.

27. detsembril 2004 magnetar SGR 1806-20 (oli samuti suunatud Maale) paiskas välja erakordselt võimsa gamma kiirguse voo. 26. detsembril samal aastal aga toimus India ookeanis maavärin tugevusega М 9.0 + , mille tulemusena tekkis tsunami ja hukkus umbes 300 000 inimest. SGR 1806-20 asub Maast 50 000 valgusaasta kaugusel, kuid kui ta oleks olnud kasvõi 10 000 valgusaastat lähemal siis oleks see purse pühkinud Maalt kõik elava.
Maavärina ja gamma-purske korrelatsioon on siin selgelt näha.
Selgelt näha on see juba 1983 aastast alates kui dr. Paul LaViolette kirjutas töö, milles nimetas Maa lähistel toimuuvaid gamma-purskeid võimsate maavärinate peamiseks markeriteks.

26.mail 2019 kordus korrelatsioon uuesti. 13. mail märkasid Havai astronoomid, et  Sagittarius A* (https://et.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A* ; Linnutee keskpunkt) kiirgus tõusis 75 korda ning 26. mail toimus Peruus maavärin tugevusega М8.0 +.

Tuleb kohe märkida, et Sagittarius A* asub meist väga paljude valgusaastate kaugusel (nagu ka kõik teised allikad) siis temast kõnelemine käesoleva aja võtmes on ebakorrektne. Täna registreerivad astronoomid protsesse, mis toimusid kaua aega tagasi, kuid asjade olemust see ei muuda, sest energialained jätkavad oma kulgemist.

Sagittarius A* on endiselt Maale suunatud ning temast väljuv energiavoog on erakordselt kitsas. See on umbes üks sajamiljondikku kraadi ja on suunatud otse meile.

Järgmine kosmilise gamma-kiirguse löögijõu tõendus oli 6-7. jaanuaril 2020 toimunud 6,4 magnituudine maavärin Puerto-Ricos. Epitsenter paiknes 7-10 kilomeetri sügavusel.

INIMENE.

Meie kõik – koos planeediga Maa – moodustame ühisvälja. Polaarpiirkonna ionosfääri lõhenemine on juba meie verre ja lihasse sisenenud. Sooviksin ka ise teada, mis edasi toimuma hakkab.

Kui mõelda sellele, et kogu sündmustik on niivõrd selgelt väljendunud ja maksimaalselt välja arvestatud ning dubleeritud siis puudub igasugune kahtlus ja toimumas on mingisugune KÕRGEMA TEADVUSE poolt käivitatud Kõrgete Eesmärkidega stsenaarium.

Ülemineku etapp –  see on kompleksne ning globaalne senise energeetilise plaani puhastamine. See on esimene järeldus, mis pinnale kerkib. Kogu ilming on niivõrd mitmetasandiline ning puudutab absoluutselt kõiki meiega seonduvaid tasandeid. Ainuüksi Birkelandi (norra füüsik Kristian Olaf Bernhard Birkeland, esimene inimene, kes suutis kirjeldada virmaliste füüsikalist olemust ning rajas Norra põhjaaladele mitu Maa magnetvälja uurimiseks mõeldud observatooriumi. Ühena esimestest tõestas 1916. aastal päikesetuule olemasolu https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD) energiavood on seda väärt – tegu on selle sama magnetvälja jõujoonte ümberühendamisega, peale mida tekib uus magnetvoog koos kõikide tema uute omaduste ning – välja gradientidega. See puudutab ka inimest ja eriti tema aju.

Gammakiirguse mutageenne efekt – kas uus DNA mutatsioonimehhanism?

Kosmoseavarustest saabuva elementaarosakeste voo mõjutusel muutub DNA molekulaarne koostis. Nukleotiid tekitab lühikese elueaga ajutise ühendi , millel on  dünaamilise hajuti omadused. Elementaarosakeste mõjutusel toimub pentarütmilise rõnga  „mikroplahvatus“ (leidsin ühe ülikeerulise teadusliku seletuse selle rõnga kohta ning targem ja kergem tõlkijal sellest ei hakanud).

Lühikese elueaga ühend-hajuti – see on nukleotiid, millel on kuus vesiniku aatomit ja mis on rõngaks ühendunud. DNA süsteemi sisenenuna kaotab ta püsivuse ja omandab liikuvuse. See toimub sekundi murdosa jooksul (femto-, atto- ja veelgi väiksemad diapasoonid) See on täiesti piisav aeg mille jooksul muutus ja järgnev muutuste ahel toimuma hakkab.
Transmutatsiooni algus tähendab alati stabiilsuse kaotust. 6 ja 7 komponendiliste nukleotiidide sünd tähistab mutatsiooniprotsessi algust, kus veres peegelduvad kõik inimkeha mateeria muutumisega seonduvad vabanevad osakesed.
Keemilise aine mõjutamine füüsikalise elementaarosakesega loob unikaalse võimaluse uut tüüpi aine tekkimiseks. Selle tagajärjeks on uut tüüpi biokeemia tekkimine (evolutsioon, areng). Vana rakubiokeemia asendumine uue biokeemiaga on alati seotud tugeva rakulise stressiga.

Faktiliselt on see juba toimumas – ilmunud on „sõlmelise“ tüübiga DNA, mida varasemalt nimetati ka rämps-DNAks.

Mis edasi? Seda võib ainult oletada.

Eelpool kirjeldatud ILMINGU globaalne mõju viitab, et tegemist on suuremastaabilise mõjuriga ehk energeetilise mõjutajaga. Tähendab, et on saabunud aeg olla samaaegselt nii tunnistajaks kui ka osaliseks vanade energeetiliste maatriksite (mõtted, harjumused, mustrid, egregorid) purustamisele. Purunevad nii suured kui väikesed maatriksid tema kõikvõimalikes variatsioonides ja seda nii globaalsel- kui ka personaalsel tasandil.

On üks asi, milles kahtlemine tuleb lõpetada – vana maailm… ei, ta pole hukule määratud… vana maailm, teda lihtsalt enam ei ole.

Üksikute inimeste jaoks on ta formaalselt muidugi olemas ja eksisteerib nende mõtetes, lootustes, oletustes, tegudes, iseloomus ja seotustes. Globaalses plaanis siis kui avanes ionosfääri lõhe, lõpetas ka vana maailm oma eksistentsi. Lõhe sulgudes muutus ka meie maailm teistsuguseks.

P.S.
Juba on fikseeritud ka esimesed mitteametlikud sümptomid – unehäired nii lastel kui täiskasvanutel. Näiteks: inimene tahab magada, kuid ei suuda uinuda. Unerohi on väheefektiivne või ei toimi üldse. Võib olla ka vastupidi – inimene jääb „käigu pealt“ magama.
Organismi ümberhäälestamisel on omad nüansid. Me tõepoolest juba elame teises maailmas. Keha kohandub uute energeetiliste tingimustega ja see on fakt.

Millest võiks olla abi? Ärge koormake end üle, hoolige endast ja olge enda vastu õrn. Meie ainus võimalus on kogu olukord rahus vastu võtta. Vastupanu osutamine on võimatu ja kasutu. Hoolitsege oma füüsilise keha eest.
Püüdke leida energeetiline tasakaal. Kasvõi minimaalne. Minge loodusesse.

Mis tuleb edasi? Keegi ei tea… elame-näeme…

Viited:

«Космические лучи самых высоких энергий» (Kõrge energiaga kosmilised kiired)
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430665

«Река гамма-лучей из M87» (Kammakiirguse jõgi M87st)
https://yandex.ru/turbo?text=https.astronews.ru-bin.cgi

«Гамма-излучение Солнца удивило астрономов» (Päikese gammakiirgus üllatas teadlasi)
https://yandex.ru/turbo?text=https.ru-Sun

«Високосный 2020-й год начался с чудес и землетрясений» (Liigaasta 2020 algas imede ja maavärinatega)
Система мониторинга окружающей среды (Ümbritseva keskkonna monitooringu süsteem)
https://idp-cs.net/ym_ls.php

Global Coherence Initiative. Live Data
https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/
Здесь можно посмотреть и про Шумановский резонанс, очень наглядные фотографии в реальном времени, особенно когда вместо цветной

Jaga sotsiaalmeedias

Tagasi